24.02.2021

Oczekiwana żywotność farmy PV – już nie 25 a ponad 30 lat

Oczekiwana żywotność farmy PV – już nie 25 a ponad 30 lat

Oczekiwany przez inwestorów okres użytkowania farm fotowoltaicznych ciągle wrasta. Tylko w ciągu ostatnich lat wzrósł z 25 do ponad 30 lat. Znaczący wpływ na to miał m.in. rozwój technologiczny modułów fotowoltaicznych dostępnych na rynku i utrzymanie parametrów ich efektywności w czasie eksploatacji przez 30 lat. 

Wydłużenie okresu użytkowania paneli PV skutkuje dłuższym okresem użytkowania całej instalacji, a także wydłużenie okresu uzysku prądu. To daje dodatkowe zyski dla inwestora.

Niektórzy inwestorzy decydują się także na wymianę paneli na modele nowszej generacji, na istniejącej już konstrukcji. Jednak tym, bez czego nie byłoby to możliwe, jest dobra i solidna konstrukcja.

W opinii KLEVE [solar] czynnikiem, który jest równie ważny, co żywotność paneli, jest żywotność konstrukcji wsporczej. Konstrukcja jest podstawą instalacji i ma zapewnić bezpieczne i długoterminowe korzystanie z farmy. Poszczególne elementy instalacji, np. falowniki, można wymienić małym nakładem pracy, nie wyłączając całej farmy z użytkowania. Jednak wymiana konstrukcji wsporczej wiąże się z olbrzymimi kosztami, jest procesem trudniejszym, a nawet grozi uszkodzeniem poszczególnych komponentów instalacji.

Stąd zastosowanie odpowiedniej konstrukcji nie tylko daje gwarancję bezpieczeństwa, ale wiąże się również ze zmniejszeniem kosztów potencjalnych napraw i redukcją kosztów utrzymania, np. w zakresie prac związanych z usuwaniem niepotrzebnych ognisk korozji.

Część podziemna - na trwałość konstrukcji mają wpływ: jakość słupów wbijanych w grunt, woda gruntowa, sole mineralne.

Część nadziemna - na trwałość konstrukcji mają wpływ: sąsiedztwo zakładów przemysłowych, bliskość obiektów inwentarskich, bliskość akwenów wodnych.

„… Gleba stanowi środowisko korozyjne, w którym korozja przebiega jako proces elektrochemiczny. O szybkości korozji decyduje oporność elektryczna gleby, zależna głównie od jej wilgotności i zasolenia. Wraz ze zmniejszaniem się oporności (na skutek wzrostu wilgotności i zasolenia) rośnie agresywność gleby. Inne czynniki, np. natlenienie, skład chemiczny, obecność mikroorganizmów, decydują w mniejszym stopniu o agresywności środowiska ziemnego…” – jeśli takie są zagrożenia, to dla firm stawiających na jakość produktów, tj, KLEVE [solar] sygnał jest prosty – musimy mieć najlepszą konstrukcję, która da użytkownikom gwarancję bezpieczeństwa i trwałości, zarówno w zakresie samej konstrukcji, jak i jej zabezpieczenia antykorozyjnego.

 

Chcesz być informowany o nowościach?

Dołącz do naszego newslettera